Skipulagsfulltrúi óskast

 • Fréttir
 • 11. júní 2019

Skútustaðahreppur auglýsir 100% starf skipulagsfulltrúa laust til umsóknar. Skútutsaðahreppur á í samstarfi við Þingeyjarsveit um skipulags- og byggingarmál  samkvæmt samstarfssamningi þar um. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun í samræmi við ákvæði skipulagslaga.
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
 • Reynsla af stjórnun og opinberri stjórnsýslu er kostur.
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
 • Góð samskiptahæfni.

Starfssvið:

 • Yfirumsjón með starfi að skipulagsmálum og öðru því sem undir embættið heyrir samkvæmt starfslýsingu.
 • Framkvæmd verkefna í samræmi við samþykktir sveitarstjórnar hverju sinni.
 • Umsjón með gerð fjárhagsáætlana, starfsáætlana og framkvæmdaáætlana sem undir embættið heyra.
 • Undirbúningur fyrir og umsjón með fundum skipulagsnefnda.
 • Eftirlit með framkvæmd samninga, laga og reglugerða sem gilda hverju sinni og heyra undir sviðið.
 • Samskipti við opinberar stofnanir, íbúa sveitarfélagsins og aðra þá sem tengjast verkefnum sviðsins.
 • Önnur verkefni sem undir embættið heyra hverju sinni.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til 19. júní 2019.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorsteinn Gunnarsson sveitarstjóri í síma 464 4163.

Umsóknir ásamt ítarlegri starfsferilsskrá og kynningarbréfi skulu sendar til thorsteinn@skutustadahreppur.is

Skútustaðahreppur


Deildu ţessari frétt